Indeks Agenda
Senin
Nov, 06
Nov. 06 2017 - Nov. 06 2017
BABAHROT
http://acehbaratdayakab.go.id/
Rabu
Nov, 01
Nov. 01 2017 - Nov. 01 2017
SUAK
http://acehbaratdayakab.go.id/
Senin
Oct, 30
Oct. 30 2017 - Oct. 30 2017
Halaman Kantor Bupati Abdya
http://acehbaratdayakab.go.id/
Senin
Oct, 30
Oct. 30 2017 - Oct. 30 2017
Aula DPRK Aceh Barat Daya
http://acehbaratdayakab.go.id/
Kamis
Oct, 26
Kamis
Aug, 17
Aug. 17 2017 - Aug. 17 2017
LAPANGAN PERSADA
http://acehbaratdayakab.go.id
Rabu
Aug, 16
Selasa
Aug, 15
Aug. 15 2017 - Aug. 15 2017
Lobi Kantor Bupati Abdya
http://acehbaratdayakab.go.id
Senin
Aug, 14
Aug. 14 2017 - Aug. 14 2017
GEDUNG DPRK ABDYA
http://acehbaratdayakab.go.id
Kamis
Jul, 06
Jul. 06 2017 - Jul. 06 2017
LAPANGAN PULAU KAYU
http://acehbaratdayakab.go.id

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32